BIP

Kierownictwo

Dyrektor

Beata Andrzejewska

Z-ca Dyrektora ds Medycznych

lek. Zbigniew Bera

Z-ca Dyrektora ds Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Marian Olejniczak

Naczelna Pielęgniarka

Barbara Mencel

Główny Księgowy

 Anita Handrysik

Redakcja strony: KierownictwoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1206

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl