BIP

Poniżej 30 tyś. euro

Znaleziono zamówień: 21.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie automatycznego systemu parkingowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 2019-10-07 2019-10-14
Dostawa materiałów szewnych oraz siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2019-10-03 2019-10-10
Wykonanie automatycznego systemu parkingowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 2019-09-27 2019-10-03
Dostawa gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 2019-09-19 2019-09-26
„Dostawa produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” 2019-03-14 2019-03-19
Uruchomienie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 2019-02-13 2019-02-18
Świadczenie usługi teleradiologii dla pracowni TK Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2019-02-04 2019-02-06
Uruchomienie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2019-01-10 2019-01-21
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a także wykonawczej, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na roboty budowlane dotyczącej inwestycji: Wykonanie zapasowego zbiornika wody przy Oddziale Leczniczo - Rehabilitacyjnym w Grębaninie, Grębanin 97, 63-604 Baranów oraz do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji tej inwestycji. 2018-12-05 2018-12-14
Informacja o wyborze oferty handlowej 2017-12-15 2017-12-31

Redakcja strony: Poniżej 30 tyś. euroRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 53757

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl