BIP

Poniżej 30 tyś. euro

Znaleziono zamówień: 36.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2020-07-29 2020-08-07
Usługa badania próbek wody dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2020-07-15 2020-07-21
Dostawa ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH i TOALETOWYCH oraz ŚCIERECZEK do czyszczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2020-06-30 2020-07-06
Dostawa WORKÓW FOLIOWYCH do selektywnej zbiórki Odpadów oraz bielizny szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 2020-06-29 2020-07-03
Dostawa podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2020-05-25 2020-06-01
Dostawa PREPARATÓW MYJĄCYCH dla Sekcji Czystości Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2020-04-17 2020-04-23
Dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2020-03-26 2020-04-01
Dostawa KONCENTRATÓW - składnik kwaśny i zasadowy dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2020-03-25 2020-04-01
Dostawę produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2020-03-13 2020-03-20
Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poprzez dobudowę kubatury oraz przebudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Noworodkowego. 2020-02-28 2020-03-09

Redakcja strony: Poniżej 30 tyś. euroRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 72525

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl