BIP

Kierownictwo

Dyrektor

Beata Andrzejewska

Z-ca Dyrektora ds Medycznych

lek. Zbigniew Bera

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji

Marika Możdżanowska

Naczelna Pielęgniarka

Małgorzata Sierant

Główny Księgowy

 Anna Rosowska

Redakcja strony: KierownictwoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1615

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl