BIP

Powyżej 130 tyś. PLN

Znaleziono zamówień: 118.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie-POWTÓRZENIE 2023-08-01 2023-08-10
Dostawa LEKÓW dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2023-07-26 2023-08-04
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania ODPADÓW MEDYCZNYCH pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2023-06-13 2023-06-22
Dostawa SPRZĘTU i PRODUKTÓW MEDYCZNYCH mających zastosowanie w Pracowni Endoskopii, Ratownictwie Medycznym, Bloku Operacyjnym oraz OAiIT SPZOZ w Kępnie 2023-05-26 2023-06-09
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań równowagi kwasowo – zasadowej i parametrów krytycznych z kooksymetrią wraz z dzierżawą analizatora i analizatora backup do wykonywania tych badań oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na analizatorze parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS będącym własnością Zamawiającego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”. 2023-04-20 2023-04-28
Dostawa obłożeń operacyjnych oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie-powtórzenie 2023-04-14 2023-04-21
Dostawa ZESPOLEŃ oraz sprzętu i pozostałych materiałów niezbędnych do wykonywania ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2023-04-05 2023-04-17
Dostawa obłożeń operacyjnych oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2023-03-24 2023-04-06
Dostawa PŁYNÓW INFUZYJNYCH oraz MIESZANEK do ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2023-03-24 2023-04-06
Dostawa ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2023-03-23 2023-03-31

Redakcja strony: Powyżej 130 tyś. PLNRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 93908

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl